Ngaio School

Our Place to Learn

Whakaronga Ra

 

Whakarongo Rā - John Tapiata

Whakarongo ake au

Ki te tangi a te manu

E rere runga rawa e.

 

Tui, tui, tui, tui ai

tui ai runga, tui ai raro

Tui ai roto,  tui ai waho

tui, tui, tui ai.

 

Karanga te ao

karanga te pō 

tui, tui, tui, ai

 

(Repeat)

 

Tihei mauri ora!

 

 

I listen

I listen, where up high.

A bird flies

Its cry rings out

Sew, stitch, bind us together

From above

From below

From within

From outside

Sew and bind it together

During the day

And the night

Sew, stitch, bind us together

 

Behold, the breath of life.

 

[Hei Waiata, Hei Whakakoakoa]