Ngaio School

Our Place to Learn

Taku Kanohi Tenei

 

Taku Kanohi Tēnei

Taku kanohi tēnei,

Aku whatu, taku ihu.

Taku waha, taku arero, aahh!

Aku ringaringa e,

Aku ringaringa e.

 

Aku pakihiwi ēnei,

Taku poho taku puku,

Taku hope, kss hī auē hī!

Waewae takahia e,

Waewae takahia e.

 

 

This is my face

My eyes, my nose

My mouth, my tongue – aahh!

And my hands

And my hands

 

My shoulders

My chest, my stomach

My waist kss hī auē hī!

And my stamping feet

And my stamping feet