Ngaio School

Our Place to Learn

Papaki Mai

 

Papaki Mai

Papaki mai o matimati.

Waewae whiua ki te taha.

Takahuri, takahuri tō wiriwiri.

Kanikani tō tīnana.

Hei hā, hei hā, pakipaki.

 

Clap your hands.

Swing your legs to the side.

Turn around.

Dance.

Hey ha! Hey ha!

Clap.

Taniwha,Taniwha

Kei roto i te moana               

Te mako me te tuatara.

Kei te matekai,

A rāua,

Kaua e mataku    uu!

Kaua e ohorere   aa!

Te mako tuatara

Kei roto i te moana

Taniwha, taniwha uu! X3

Te mako tuatara

Kei roto i te moana

 

Under the sea lived

Mako (shark) and Tuatara.

These two

Were very hungry

Don’t be scared, oo!

Don’t be surprised, ah!

Mako and Tuatara

Under the sea.

Taniwha! (Sea monster)

Mako and Tuatara

Under the sea.

 

[See The Legend of Mako and Tuatara.]