Ngaio School

Our Place to Learn

Kei Whea Ra

 

Kei Whea Rā – Karangawai Marsh

Kei Whea rā te Atua

Io-matua te Runga Rawa

Kei whea rā te Kaihanga

Kei whea rā . . ?

Mauī, matau, mua, muri

Runga, raro, roto, waho

Waenga, waenganui

 

Titiro whakamauī,

Whakamatau, whakamuri

Titiro whakarunga, whakararo

 

Mauī, matau, mua, muri

Runga, raro, roto, waho

Waenga, waenganui

Runga, raro, roto, waho

Waenga, waenganui

 

 

Where is the god

Io-matua?

Where is the creator?

Where . . ?

 

Left, right, in front, behind

Above, below, within, outside

In the middle, the middle

 

Look left, rightward, behind

Look upward, downward

 

Left, right, in front, behind

Above, below, within, outside

In the middle, the middle

Above, below, within, outside

In the middle, the middle