Ngaio School

Our Place to Learn

Ka Pioioi

 

Ka Pīoioi

E hoki mai rā kia kite atu i tō iwi e

E rotarota ana e katakata ana mai rā

 

Pūkana whētero mai te ihi o matua

Kia kite atu anō au tō ātaahua kanapa rā

 

Pupuhia e te hau kapohia aku roimata

Ka pīoioi e he tohu aroha hau kāinga

 

 

Return home to see your iwi

Laughing and gesturing to them

 

Let your pūkana display the power of your ancestors

So I can see once more your beauty shining forth.

 

Wind blow, catch my tears

My dance is a sign of love for my true home.